Projekty

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
E-MOTION

E-MOTION

Projekt E-motion – potential of hypersensitivity to pierwsza inicjatywa uczelni w zakresie międzynarodowych badań nad wysoką wrażliwością. W projekcie powstały materiały wspierające pracę rodziców i nauczycieli w edukacji wczesnoszkolnej oraz narzędzie psychometryczne do pomiaru wysokiej wrażliwości u dzieci w wieku od 3 do 10 lat.

Pathways to Inclusive Pedagogy

pathways to inclusive pedagogy

Projekt Pathways to Inclusive Pedagogy skupia się na temacie edukacji włączającej oraz przygotowaniu przyszłych i doświadczonych nauczycieli do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

SESHOME logo

SESHOME

Projekt Supporting the Education of Students with Disabilities at Homeschooling (SESHOME) dostarcza materiały edukacyjne dla nauczycieli, pedagogów zajmujących się edukacją domową.

Edukacja szkolna

Edukacja szkolna

CT & LT4DE

Projekt Contemporary Teaching and Learning Techniques for Distance Education (CT&LT4DE) ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli i uczniów w dziedzinie kształcenia na odległość, a także usprawnienie funkcjonowania i podniesienie jakości działań podejmowanych w ramach edukacji zdalnej.

IsafetyApp

“ISafetyApp:Teaching Students Internet Safety Through an Artificial Intelligence Mobile Application” (IsafetyApp) wspiera kompetencje uczniów szkół w zakresie bezpieczeństwa w Internecie przy zastosowaniu nowoczesnej aplikacji online.

Logo CTApp

ctapp

Projekt CTApp: Teaching Students Computational Thinking Through a Mobile Application na celu opracowanie aplikacji online dla uczniów szkół podstawowych, która pomoże im w nauce przedmiotów ścisłych przy wykorzystaniu gier poważnych.

Logo MATE

MATE

W projekcie MATE: Multidimensional Analytical Training in Education została opracowana nowoczesna gra online dla uczniów szkół podstawowych pozwalająca rozwijać kompetencje poznawcze poprzez doskonalenie umiejętności gry w szachy.

Edukacja zawodowa

Edukacja zawodowa
3D Printing logo

3D Printing in VET

W projekcie 3D Printing in VET (3DP-VET) powstaje platforma online z materiałami edukacyjnymi dla nauczycieli szkół zawodowych w zakresie wykorzystania druku 3D w prowadzeniu zajęć przedmiotowych.

SMARTVET logo

SmartVET

Projekt Smart tools and methodologies for VET educators (SMART_VET) wspiera wymianę doświadczeń instytucji działających w obszarze szkolnictwa zawodowego w zakresie innowacyjnych narzędzi i dobrych rozwiązań w poszczególnych krajach EU.

Edukacja młodzieży

Edukacja młodzieży
GAMING Logo

GAMING as Social Skills Learning TOOL

GAMING as Social Skills Learning Tool wspiera działania trenerów pracujących z młodzieżą i podejmuje problem wpływu gier online na rozwój kompetencji społecznych u młodzieży.

Szkolnictwo wyższe

Szkolnictwo wyższe

BIMHEDUC

Projekt Transversal BIM Knowledge for Higher Education ma na celu opracowanie programu kursu wprowadzającego rozwiązania technologii Building Information Modelling do kierunków takich jak informatyka, zarządzanie, transport czy logistyka.

High sensitivity logo

High sensitivity

W projekcie High Sensitivity – Innovative Module in Human Sciences (HS MODULE) zespół międzynarodowych ekspertów opracowuje moduł edukacyjny na temat wysokiej wrażliwości dostosowany do programów studiów związanych z nauką o człowieku.

ISAAC logo

ISAAC

Projekt International students’ Action for Adapting Cross-Cultural activities (ISAAC) wspiera działania Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju w zakresie budowania sieci współpracy międzynarodowej z innymi ośrodkami akademickimi w Europie.

IDEALGAME Logo

IDEAL GAME

Projekt Improving didactics, education and learning in higher education with online serious game creator (Ideal Game) wzmacnia zasoby uczelni w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi – gier poważnych w dydaktyce.

Logo ERASMUS+

Erasmus+

Erasmus + to program wspierający wymianę studentów uczelni wyższych oraz kadry akademickiej na obszarze krajów UE w celach edukacyjnych. Obejmuje wyjazdy na studia, praktyki, szkolenia oraz kursy. Program finansowany jest z funduszy UE, a nadzór nad jego realizacją prowadzą Narodowe Agencje. W Polsce funkcję NA pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Program E+ to przede wszystkim szansa na rozwój własnych umiejętności, poznanie innych kultur, zwiększenie swoich szans na rynku pracy, ale także przeżycie niepowtarzalnej przygody.

Planowanie kariery zawodowej

Planowanie kariery zawodowej
Pro-motion logo

Pro-motion

Projekt PRO-MOTION. Sensitive Career Management skupia się na problemie wysokiej wrażliwości w projektowaniu ścieżki kariery zawodowej oraz wysoko wrażliwych pracowników w środowisku pracy.

EILM logo

Emotional intelligence on labour market

Głównym zadaniem projektu Emotional Intelligence on labour market jest budowa narzędzia oceniającego inteligencję emocjonalną w kontekście miejsca pracy lub planowania kariery zawodowej.

Cat Logo

Career Tree

Projekt Career Tree – CaT przyczynił się do opracowania nowoczesnego (standaryzowanego na grupie reprezentatywnej) modułowego systemu analizy, diagnozy i doradztwa edukacyjno-zawodowego, który wspomaga pracę doradców zawodowych.

Edukacja dorosłych

Edukacja dorosłych

FLIGHT

Projekt „Financial Literacy for Investment, Growth, Help and Teamwork” wspiera edukację osób dorosłych w zakresie finansów, zarządzania własną działalnością i finansami w świecie cyfrowym, podejmuje tematy z zakresu ekonomii i gospodarki.

BRAIN logo

BRAIN

Projekt BRinging STEM into Active aging (BRAIN) dotyczy innowacyjnych rozwiązań w nauczaniu osób dorosłych. Głównym rezultatem jest narzędzie online wspierające naukę przedmiotów ścisłych.

Palliative logo

E-Care

Celem projektu Open and distance education for Palliative Care at home (E-CARE) jest budowa platformy edukacyjnej z materiałami wspierającymi pracę osób zajmujących się domową opieką paliatywną.

ECOLIT logo

Fresh-Up Economics

Projekt Fresh-up Economics. Towards Economic Literacy in Europe (ECOLIT) zajmuje się tematem ekonomii, edukacji społeczno ekonomicznej. Głównym działaniem jest budowa platformy online z materiałami edukacyjnymi w zakresie ekonomii.

Działania na rzecz rynku pracy

Działania na rzecz rynku pracy
Logo VETUP

Vet-up

Celem projektu VET-UP for the excellence in Vocational Education in Europe jest wzmocnienie europejskich sieci partnerskich działających na rzecz edukacji zawodowej i wspierania rynku pracy oraz dostarczenie rozwiązań szkoleniowych dla kadry szkolnictwa zawodowego z krajów UE.

SMEs logo

EYE

Program Erasmus dla młodych przedsiębiorców wspiera pozyskiwanie doświadczeń w zakresie działalności gospodarczej przez młodych przedsiębiorców. Celem programu jest organizacja wyjazdów – wizyt u doświadczonych przedsiębiorstw w Europie.

Reactivate logo

reactivate

Projekt REACTIVATE przyczynił się do opracowania i wdrożenia międzynarodowych innowacyjnych mechanizmów (doradczych, finansowych) wspierających mobilność osób na rynku pracy UE. Rezultatem projektu jest platforma online wykorzystywana do poszukiwania pracy/pracownika na poziomie UE.

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content