Erasmus+

Logo ERASMUS+

Program Erasmus + To program dla uczelni, studentów i pracowników. Celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej szkół wyższych, umożliwianie studentom wyjazdów za granicę na część studiów i praktykę, promowanie mobilności pracowników uczelni, stwarzanie uczelniom licznych możliwości udziału w projektach wraz z partnerami zagranicznymi.

Szczegółowe informacje – procedury, dokumenty aplikacyjne dla studentów WSEI znajdują się na stronie głównej uczelni:
https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/

FAQ

Poniżej znajdziecie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Informacje na temat programu Erasmus+ znajdziesz na stronie WSEI: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/. Możesz również napisać na: erasmus@wsei.lublin.pl aby otrzymać dodatkowe informacje.

W programie mogą wziąć udział studenci krajowi jak i obcokrajowcy, studiujący stacjonarnnie lub niestacjonarnie, na pierwszym i drugiegim stopniu jak i pracownicy WSEI. Warunkiem wzięcia udziału przez studenta jest ukończenie przez niego co najmniej jednego roku studiów. W związku z tym studenci studiów pierwszego stopnia mogą skorzystać z wyjazdu od II roku studiów. Na wyjazd na studia mogą się ubiegać jedynie studenci studiów komercyjnych.

Poprzez złożenie wymaganych dokumentów aplikacyjnych. Dokumenty aplikacyjne powinny zostać złożone przez kandydatów w Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju (I piętro, pokój 103) w wyznaczonym na stronie WSEI terminie. Z uwagi na pandemie COVID warunkowo przyjmowane są zgłoszenia przesyłane w formie skanu na adres: erasmus@wsei.lublin.pl

Każdorazowo terminy aplikowania publikowane są na stronie WSEI. Terminy składania dokumentów na studia: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/studia-za-granica/ Terminy składania dokumentów na praktyki: https://www.wsei.lublin.pl/erasmus/praktyki-za-granica/

Kraje członkowskie UE i Wielka Brytania
3 kraje EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia
Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej

Tylko jeżeli są to kraje EOG – Islandia, Lichtenstein, Norwegia;
Turcja, Serbia, Republika Macedonii Północnej lub Wielka Brytania

Studenci mogą wyjeżdżać na studia za granicę tylko w ramach podpisanych umów międzyinstytucjonalnych pomiędzy Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie a instytucją przyjmującą. Uczelnie zagraniczne muszą posiadać Kartę ECHE (Erasmus Charter for Higher Education), uprawniającą do uczestnictwa w programie. Szczegółowe informacje oraz wykaz wszystkich umów międzyinstytucjonalnych obowiązujących w danym roku akademickim jest publikowany na stronie internetowej Uczelni.
Student powinien wybrać uczelnię partnerską, która oferuje program(y) studiów odpowiadające kierunkowi studiów uczelni macierzystej na określonym poziomie, czyli na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Studenci mogą wyjechać na praktyki w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 1. Mobilność Edukacyjna do instytucji z krajów uczestniczących w Programie Erasmus+ (27 krajów UE i Wielka Brytania oraz Islandia, Lichtenstein, Norwegia, Turcja, Serbia i Republika Macedonii Północnej).
Instytucje spełniające kryteria to: zagraniczne przedsiębiorstwa, placówki naukowo badawcze, organizacje non-profit, jednostki administracji zagranicznych szkół wyższych nie prowadzące nauczania np. biblioteki, działy finansowe, dziekanaty, działy współpracy z zagranicą
zagraniczne szkoły (podstawowe, gimnazjalne, średnie) dla studentów kierunków i specjalności pedagogicznych.
Studenci samodzielnie poszukują miejsca, w którym chcieliby odbyć praktykę.

 

Praktyka NIE może być realizowana w:

  • instytucjach Unii Europejskiej,
  • instytucjach zarządzających programami Unii Europejskiej,
  • placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta,

Łączny czas trwania okresu mobilności, w tym uczestnictwo we wcześniejszych działaniach w ramach programu Erasmus+ (tzw. „kapitał mobilności”) nie może przekroczyć 12 miesięcy w ramach danego cyklu studiów lub 24 miesięcy w przypadku jednolitych studiów magisterskich. Maksymalny czas trwania mobilności w ramach studiów do 6 miesięcy. Minimalny czas trwania wyjazdu w ramach praktyki do 2 miesiące, maksymalny 3.

Tak, tzw. „świeżo upieczeni absolwenci” mogą wyjechać na praktyki w ramach Erasmus +. Muszą przystąpić do rekrutacji na ostatnim roku studiów, tj. przed ich ukończeniem i zakończyć praktykę/staż w okresie nieprzekraczającym 1 rok od ukończenia studiów.

Wysokość stypendiów zależy od formy mobilności (studia/praktyki) oraz od kraju przyjmującego. Aktualne stawki stypendium można znaleźć na stronie internetowej WSEI.

Minimalny poziom znajomości języka angielskiego to B2.

Tak, studenci studiów niestacjonarnych również mogą wyjechać na wymianę w ramach programu Erasmus+.

Po powrocie należy jedynie wypełnić ankietę oceniającą wymianę, jak również wypełnić test znajomości języka angielskiego.

Nie. Całkowity okres wyjazdu i przysługujące mu stypendium są ustalone przed mobilnością.

Po powrocie należy złożyć wszelkie dokumenty do Centrum oraz wypełnić ankietę oceniającą wymianę, jak również wypełnić test znajomości języka angielskiego.

Tak, wyjazd jest obowiązkowy, by przysługiwało stypendium Erasmus+

Przed wyjazdem należy sprawdzić wszelkie informacje dotyczące wjazdu do kraju przyjmującego i wyjazdu z Polski. Na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Komendy Głównej Straży Granicznej znajdują się informacje dla osób wyjeżdżających i przyjeżdżających do Polski:

  1. https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych
  2. https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Informacji o wjeździe do danego kraju, można też szukać na stronach rządowych kraju przyjmującego.

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: +48 81 749-32-27
erasmus@wsei.lublin.pl

WSEI Welcome Center
ul. Projektowa 4 pokój 01 i 02 (parter)
20-209 Lublin

tel./fax: +48 81 749-32-39
englishoffice@wsei.lublin.pl

Skip to content