Współpraca międzynarodowa

Główne cele w zakresie budowania współpracy międzynarodowej, to:

opracowywanie oraz wdrażanie projektów finansowanych ze środków UE

organizacja wymian międzynarodowych dla studentów i kadry akademickiej WSEI

budowanie sieci partnerów akademickich oraz sieci pracodawców w UE

wspieranie różnego rodzaju działań uczelni w zakresie internacjonalizacji

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej monitoruje dostępność różnego rodzaju konkursów i inicjatyw na poziomie krajowym i międzynarodowym, w określonych obszarach tematycznych, jak również możliwości współpracy dla kadry akademickiej i wydziałów. Działania Centrum nie ograniczają się do murów uczelni – prowadzone są również działania na rzecz jej partnerów począwszy od przedszkoli po Uniwersytety Trzeciego Wieku.
Drugi istotny obszar działalności Centrum to wsparcie dla kadry i studentów, zarówno szukających możliwości wyjazdu do innego kraju UE jak również gości z zagranicy.
Trzecim kluczowym działaniem Centrum jest budowanie międzynarodowej sieci współpracy, łączącej ośrodki akademickie oraz rynek pracy na poziomie Unii Europejskiej.
Projekty międzynarodowe opracowywane przez Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej wpisują się w ideę uczenia się przez całe życie i dostarczają innowacyjne rozwiązania wspierające zarówno indywidualnych uczestników, edukatorów oraz partnerów edukacyjnych WSEI.

Kadra

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content