„Uniwersytety Europejskie” nabór wniosków

30 listopada Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków w ramach inicjatywy „Uniwersytety Europejskie”

Celem inicjatywy jest wspieranie systemowej, strukturalnej i zrównoważonej współpracy ponadnarodowej pomiędzy różnymi instytucjami szkolnictwa wyższego w całej Europie, obejmującej wszystkie jej aspekty: edukację, badania, innowacje i usługi dla społeczeństwa.

Nabór wniosków został podzielony na dwie części:

  • rozwój nowej współpracy ponadnarodowej– w ramach tej części oferowane jest wsparcie na tworzenie nowych sojuszy typu „Uniwersytety Europejskie”.
  • rozszerzenie dotychczasowej ponadnarodowej współpracy – ta część jest adresowana do istniejących sojuszy, w tym wybranych w konkursie w 2019 r. Głównym założeniem jest oparcie się na dotychczasowej współpracy instytucjonalnej oraz jej dalsze pogłębianie, intensyfikacja i rozszerzanie skuteczności w celu osiągnięcia długoterminowej wizji „Uniwersytetów Europejskich”. Nowe instytucje szkolnictwa wyższego mają możliwość przyłączenia się do istniejących już sojuszy jako pełnoprawni partnerzy.     

Termin składania projektów 22 marca 2022 r., o godz. 17:00 czasu obowiązującego w Brukseli.

Jednocześnie informujemy, że 14 grudnia br. Dyrekcja Generalna KE ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury (DG EAC), wspólnie z Europejską Agencją Wykonawczą ds. Edukacji i Kultury (EACEA) organizuje spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców w formule on-line. Szczegóły wydarzenia dostępne są na stronie: https://www.eacea.ec.europa.eu/

Regulamin konkursu: Otwórz 

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content