Mobilność kadry w roku akademickim 2021-2022 ZAPROSZENIE

Centrum Projektów Współpracy i Międzynarodowej zaprasza pracowników do składania formularzy zgłoszeniowych na międzynarodowe wyjazdy w celach szkoleniowych lub dydaktycznych finansowanych ze środków programu ERASMUS+ w roku akademickim 2021-2022.

Osoby zainteresowane proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przekazanie go do Centrum Projektów Współpracy i Międzynarodowej (p.103). 

Informujemy, iż od 2022 wszystkie nowe umowy bilateralne z uczelniami partnerskimi będą podpisywane jedynie cyfrowo, przez system Dashboard, w ramach inicjatywy Erasmus without papers, w związku z powyższym możliwość podpisania nowych umów bilateralnych jest uzależniona od technicznego przygotowania potencjalnych uczelni partnerskich do nowych warunków nawiązywania współpracy.

Pracownicy zakwalifikowani do udziału, otrzymają stypendium na pokrycie kosztów podróży oraz kosztów utrzymania podczas pobytu za granicą.

Formularz zgłoszeniowy w celach szkoleniowych: Pobierz

Formularz zgłoszeniowy w celach dydaktycznych: Pobierz

Szczegółowe informacje na temat programu znajdują się tutaj: www.wsei.lublin.pl

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content