Mobilność edukacyjna studentów i pracowników szkół wyższych z krajami poza UE (KA171-HED) – nabór wniosków

W 2022 Komisja Europejska uruchomiła nabór wniosków, który jest kontynuacją mobilności z krajami partnerskimi (w poprzednich latach „KA107”).
Działanie to wspiera mobilność fizyczną i mieszaną studentów i pracowników szkół wyższych z/do krajów trzecich niestowarzyszonych z programem Erasmus+. Studenci wszystkich kierunków studiów mogą odbyć staż lub praktyki za granicą. Kadra dydaktyczna i administracyjna może brać udział w działaniach doskonalenia zawodowego za granicą, a także w celu kształcenia i szkolenia studentów lub pracowników uczelni.

Partnerami projektu mogą być instytucje szkolnictwa wyższego, mające podpisaną umowę o współpracy z wnioskodawcą (WSEI).

Lista krajów partnerskich dostępna jest w Przewodniku po programie Erasmus+, dostęp: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/document/erasmus-programme-guide-2021

 

Termin składania wniosków aplikacyjnych: 23.02.2022, godz. 12:00

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów i Współpracy Międzynarodowej
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-27
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content