Building Bridges Cultural Association

Building Bridges Cultural Association was founded in 2008 to promote a spirit and community integration and to foster European culture awareness to young people. Building Bridges is presented at local level as a tool to assist and support the implementation of non formal education courses and improving knowledge of European labour system practices.

Interested in hosting Computer Science students.

Requirements: B2 English, desirable B1 on Spanish, ability to design an APP.

Scope of tasks: Design of internal applications, databases and security systems.

Association offers: Insurance of accidents & liability, tips on how to find an accommodation.

Location: Madrid, Spain

Website: https://www.yeseuropa.org/

If interested, please contact us at: erasmus@wsei.lublin.pl

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Phone: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

Phone: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Building Bridges Cultural Association

Building Bridges Cultural Association została założona w 2008 roku w celu promowania ducha integracji i wspierania świadomość kultury europejskiej wśród młodych ludzi. Na poziomie lokalnym stowarzyszenie pełni rolę pośrednia asystującego i wspierającego wdrożenie kursów edukacji poza-formalnej i polepszania wiedzy o praktykach Europejskiego rynku pracy.

Zainteresowani przyjęciem studentów Informatyki.

Wymagania: Poziom języka angielskiego – B2,  mile widziany poziom B1 języka hiszpańskiego, umiejętność zaprojektowania aplikacji mobilnej.

Zakres zadań: projektowanie wewnętrznych aplikacji, baz danych i systemów bezpieczeństwa.

Firma oferuje: Ubezpieczenie w razie wypadków i odpowiedzialności, pomoc w znalezieniu zamieszkania.

Termin praktyki: połowa czerwca – połowa września 2021

Lokalizacja: Madryt, Hiszpania

Strona internetowa: https://www.yeseuropa.org/

Zainteresowanych prosimy o kontakt: erasmus@wsei.lublin.pl

Logo WSEI Białe

Wyższa Szkoła Ekonomii
i Innowacji w Lublinie
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-17-70
sekretariat@wsei.lublin.pl

Centrum Projektów, Współpracy Międzynarodowej i Strategii Rozwoju
ul. Projektowa 4
20-209 Lublin

tel./fax: 81 749-32-37
erasmus@wsei.lublin.pl

Skip to content